Chromatografia wielokolumnowa (SMB)

Ciągła separacja dla wyższej wydajności i czystości

Chromatografia z symulowanym ruchomym złożem jest coraz częściej stosowana jako technika rozdzielania w przemyśle farmaceutycznym, produkcji wysokowartościowych chemikaliów oraz w dziedzinie bioinżynierii. SMB to metoda w chromatografii procesowej, która umożliwia ciągłe rozdzielanie mieszanin substancji i ekstrakcję na dwie frakcje. Poprzez wielokrotne stosowanie procesu SMB każdą frakcję cząstkową można rozdzielić na kolejną frakcję – aż do binarnych mieszanin substancji. Jej wydajność jest znacznie wyższa niż w przypadku chromatografii okresowej, dzięki lepszemu wykorzystaniu fazy stacjonarnej kolumny.