Polityka prywatności

Szanowni  Państwo,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku  ustawy, realizującej wymogi ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)  oraz  uchyleniem dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Knauer- Polska mgr inż. Iwonna Rucińska z siedzibą przy ul. Chrościckiego 19, 02-404 Warszawa.

Państwa dane osobowe wykorzystywane są przez nas w celu świadczenia usług, przesyłania ofert, zawierania umów, realizacji zleceń oraz w wypadku wyrażenia zgody w celach marketingowych. Dane nie podlegają profilowaniu.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub będą: firma KNAUER GmbH, odpowiednie urzędy i organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania tych danych, a także podmiot prowadzący obsługę księgową firmy.

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich, a także (w wypadku udzielenia zgody) wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Jeśli chcą mieć Państwo informacje na temat produktów firmy KNAUER, najnowszych promocjach i nowościach aparaturowych prosimy o wypełnienie krótkiego formularza. Jeśli nie jesteście Państwo zainteresowani tego typu wiadomościami prosimy o krótką informację na adres: info@knauerpolska.pl

Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych przed ich zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zachęcamy do wypełnienia formularza i zapoznania z naszą ofertą.
Pozdrawiamy.