Kontakt

KNAUER POLSKA

Mgr inż. Iwonna Rucińska

NIP: 521-053-42-59
REGON: 011951586

HPLC SERVICE

Mgr inż. Paweł Harasim

NIP: 527-129-37-84
REGON: 017171091

ul.Chrościckiego 19

02-404 Warszawa

ul.Chrościckiego 19

02-404 Warszawa

tel.: +48 531 539 173
fax: +48 531 539 173
kom.:+48 603 398 699
 serwis: +48 601 945 265
E-Mail: info@knauerpolska.pl
www.knauerpolska.pl

    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą oraz przepisami RODO.